Satanistiska Samfundet

PRISA SATAN!

Global Order of Satan är en oberoende satanistisk organisation med huvudsäte i England med underavdelningar runtom i Europa, Australasien, och mellanöstern. Vår tro är en modern form av icke-teistisk satanism med en litterär satansfigur som förebild.

Från 2018 till 2022 var Satanistiska samfundet det av enda av svenska staten erkända religiösa samfundet som representerade Global Order of Satans medlemmar i Sverige.

Att driva ett av Kammarkollegiet erkänt religiöst samfund handlar inte bara om ritualer och ceremonier – det innefattar mycket administration vilket kräver sin styrelse. Flera år av problem med att få till en fungerande styrelse är vad som till slut tvingade fram Satanistiska samfundets avveckling.

Vi hoppas att det i framtiden kommer att gå att starta om och blir erkända av Kammarkollegiet på nytt. I väntan på det kan man snacka med andra svenskspråkiga satanister på Global Order of Satans Discord-server.

Satanistika Samfundet logo


House of Heretics: Global Order of Satan Seattle

Our second Order in the USA, House Of Heretics was established in early 2023 in Seattle, Washington. House of Heretics is registered and licensed by the State of Washington as a non-profit church, an...Read More


Iglesia Satanista (Sudamérica)

Ave Satanás y ave a ti Primera congregación del satanismo racional moderno en Chile. Abierta a recibir adeptas y adeptos del país y el resto del mundo. Somos personas como tú, como tu vecin...Read More


Global Order of Satan: Steel City

The mission of Global Order of Satan: Steel City is: We will empower our local communities by working to dismantle systems of injustice so that all people may benefit from equal representation and...Read More


Global Order of Satan Poland

Global Order of Satan należy do nurtu satanizmu racjonalnego, humanistycznej filozofii, która w centrum zainteresowania stawia człowieka, jego rozum, godność i wolność. Mitologiczna postać...Read More


Global Order of Satan United Kingdom

Global Order of Satan as a whole, and the UK Order in particular, was officially formed on June 24th 2018. Emerging from what had once been the London chapter of The Satanic Temple, we sought to d...Read More


Global Order of Satan France

L'Ordre Global de Satan L'Ordre Global de Satan est une organisation indépendante basée au Royaume-Uni avec des chapitres répartis dans toute l’Europe, l’Australasie et le Moyen-Orient. Il a ...Read More


Global Order of Satan Germany, Austria & Switzerland

Hail Satan! Hail Yourself! Der Global Order of Satan ist ein progressiver, unabhängiger, nicht-theistischer satanischer Verbund mit Orden auf der ganzen Welt. Wir fördern satanische Ideale, ermu...Read More