Global Order of Satan Poland

Global Order of Satan należy do nurtu satanizmu racjonalnego, humanistycznej filozofii, która w centrum zainteresowania stawia człowieka, jego rozum, godność i wolność.

Mitologiczna postać, która w świadomości zbiorowej znana jest jako Szatan bądź Lucyfer, stanowi dla nas archetyp buntownika, który wybiera walkę o sprawiedliwość ponad służalczość wobec autorytarnej władzy; głosiciela prawdy, który sprzeciwia się szerzeniu kłamstw i ignorancji. Znajdujemy w nim inspirację do robienia tego samego. Nie jest jednak dla nas niczym więcej niż wytworem kultury i ludzkiej wyobraźni. To bohater drugoplanowy, który sprzeciwiając się Bogu postanowił napisać własną historię i stać się jej protagonistą, lecz został przez abrahamiczne religie zepchnięty do roli czarnego charakteru – naszym zdaniem niesłusznie.

Ufamy nauce jako głównemu źródłu wiedzy o świecie i człowieku. Co za tym idzie, odrzucamy antynaukowe teorie i „prawdy objawione” oraz sprzeciwiamy się ich promowaniu w przestrzeni publicznej.

Jako organizacja nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy apolityczni, gdyż nie da się walczyć o sprawiedliwość i prawdę nie angażując się w sprawy publiczne. Popieramy pełen rozdział Kościoła i państwa, równouprawnienie płci, liberalizację prawa aborcyjnego, równość małżeńską i prawo par homoseksualnych do adopcji. Uznajemy walkę z kryzysem klimatycznym za priorytet, w który zaangażowane powinny być nie tylko jednostki, ale przede wszystkim organy państwowe, samorządowe oraz korporacje.
Wierzymy, że wszyscy ludzie rodzą się równi i mają równe prawo do decydowania o swoim życiu, w myśl zasady, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego.

Strona na Facebooku – TwitterInstagram


Global Order of Satan United Kingdom

The original! Global Order of Satan as a whole, and the UK Order in particular, was officially formed on June 24th 2018. Emerging from what had once been the London chapter of The Satanic Temple,...Read More


Global Order of Satan France

L'Ordre Global de Satan L'Ordre Global de Satan est une organisation indépendante basée au Royaume-Uni avec des chapitres répartis dans toute l’Europe, l’Australasie et le Moyen-Orient. Il a ...Read More


Satanistiska Samfundet

PRISA SATAN! Satanistiska samfundet är ett registrerat trossamfund och en svensk underavdelning till Global Order of Satan. Samfundet finns representerade på ett antal orter i Sverige och ha...Read More


Global Order of Satan Germany, Austria & Switzerland

Hail Satan! Hail Yourself! Der Global Order of Satan ist ein progressiver, unabhängiger, nicht-theistischer satanischer Verbund mit Orden auf der ganzen Welt. Wir fördern satanische Ideale, ermu...Read More