Satanistiska Samfundet

Satanistika Samfundet logo

PRISA SATAN!

Satanistiska samfundet är ett registrerat trossamfund och en svensk underavdelning till Global Order of Satan. Samfundet finns representerade på ett antal orter i Sverige och har sitt huvudsäte i Stockholm.

Global Order of Satan är en oberoende satanistisk organisation med huvudsäte i England med underavdelningar runtom i Europa, Australasien, och mellanöstern. Vår tro är en modern form av icke-teistisk satanism med en litterär satansfigur som förebild.

Hemsida – FacebookTwitterInstagram