Global Order of Satan Poland

Global Order of Satan należy do nurtu satanizmu racjonalnego, humanistycznej filozofii, która w centrum zainteresowania stawia człowieka, jego rozum, godność i wolność.

Mitologiczna postać, która w świadomości zbiorowej znana jest jako Szatan bądź Lucyfer, stanowi dla nas archetyp buntownika, który wybiera walkę o sprawiedliwość ponad służalczość wobec autorytarnej władzy; głosiciela prawdy, który sprzeciwia się szerzeniu kłamstw i ignorancji. Znajdujemy w nim inspirację do robienia tego samego. Nie jest jednak dla nas niczym więcej niż wytworem kultury i ludzkiej wyobraźni. To bohater drugoplanowy, który sprzeciwiając się Bogu postanowił napisać własną historię i stać się jej protagonistą, lecz został przez abrahamiczne religie zepchnięty do roli czarnego charakteru – naszym zdaniem niesłusznie.

Ufamy nauce jako głównemu źródłu wiedzy o świecie i człowieku. Co za tym idzie, odrzucamy antynaukowe teorie i „prawdy objawione” oraz sprzeciwiamy się ich promowaniu w przestrzeni publicznej.

Jako organizacja nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy apolityczni, gdyż nie da się walczyć o sprawiedliwość i prawdę nie angażując się w sprawy publiczne. Popieramy pełen rozdział Kościoła i państwa, równouprawnienie płci, liberalizację prawa aborcyjnego, równość małżeńską i prawo par homoseksualnych do adopcji. Uznajemy walkę z kryzysem klimatycznym za priorytet, w który zaangażowane powinny być nie tylko jednostki, ale przede wszystkim organy państwowe, samorządowe oraz korporacje.
Wierzymy, że wszyscy ludzie rodzą się równi i mają równe prawo do decydowania o swoim życiu, w myśl zasady, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego.

Strona na Facebooku – TwitterInstagram